Hvorfor bruke Flerspråklige verb?

To gutter 2
  • Innlæringen av verb ser ut til å være vanskeligere enn innlæringen av substantiv. Dette gjelder både ved første- og andrespråkstilegnelse.

 

  • Også enkelte former for språkskader, slik som hjerneslag og Alzheimer sykdom fører til svekket verbproduksjon.

Taordet2

  • Flerspråklig verb tar utgangspunkt i verb som forekommer daglig i ulike kontekster i barnehage og skole. Verbene presenteres med både video, lyd og tekst. Vi håper at dette kan bidra til å gjøre det lettere å lære verb på både morsmål og norsk.

 

  • Verb spiller en sentral rolle når det gjelder innholdsforståelse av setninger. Økt kunnskap om hvordan verb bygges opp og bøyes kan bidra til bedre kommunikative ferdigheter.

Samarbeider

  • Definisjonen av verb kan variere fra språk til språk. Ved å gi flerspråklige barn og elever muligheten til å sammenligne verbets oppbygning på både morsmål og norsk, kan nettressursen Flerspråklige verb bidra til større metaspråklig innsikt.
  • Klikk her for å lese mer om verbinnlæring.