Hvordan bruke Flerspråklige verb?

   
bh

 Flerspråklige verb kan brukes av eleven selv ved å:

 • Øve på uttale av verbene i presens og preteritum
 • Se på filmen og høre på ordene
 • Øve på rettskriving av verb
 
 • Høre verbet i presens, si ordet i preteritum for deg selv, før du sjekker fasit.
skola
 • Skrive ordene ned i et bøyningsskjema med presens og preteritum.
 • Gjøre oppgaver i ressursen som eleven har fått utdelt av læreren.

 • Lytte til og sammenligne verbene på norsk og eget morsmål.
sport
Flerspråklige verb kan brukes av læreren i klassen ved å:
 • Ha en felles gjennomgang av utvalgte verb.

 • Se på en film som illustrerer et verb og lytte til verbet på både morsmål og norsk.
   
 • Vise filmer og snakke om hvilke verb som vises, både på norsk og morsmål. Elevene kan komme med forslag til verb før læreren spiller lydfiler og viser filmer.

utbild
 • Lage setninger i presens sammen med elevene, med utgangspunkt i verb fra ressursen.
 • Lage setninger i preteritum med utgangspunkt i verb elevene foreslår.

 • La elevene se på utvalgte filmer og skrive ned verbene som vises på norsk og morsmål.

 • Bruke ressursen i sammenheng med LEXIN.

 • Ha en aktivitet der verb dramatiseres. Læreren kan mime en handling og elevene kan gjette hvilket verb læreren viser.
 
 • Ha en gjettelek der elevene går sammen to og to, mimer verb for hverandre og gjetter hvilket verb som mimes.
 • La elevene spille FINN PAR og ALIAS.
 • Anvende ressursen når både tospråklig lærer og norsk lærer samarbeider om undervisningen.
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-31542664-1');