Hvordan bruke Flerspråklige verb i skolen?

Flerspråklige verb kan brukes av eleven selv ved å:

 • Se på filmene og høre på verbene og setningene der verbene inngår.
 • Øve på uttale av verbene i presens og preteritum.
 • Øve på rettskriving av verb.
 • Høre på et verb i presens, si ordet i preteritum for seg selv, for så å høre på lydfilen om det stemmer.
 • Se på filmene og skrive verbene i et bøyningsskjema med presens og preteritum.
 • Lytte til og sammenligne verbene på norsk og eget morsmål.
 • Gjøre oppgaver i ressursen som eleven har fått utdelt av læreren.

 bhskolasportutbild

 Flerspråklige verb kan brukes av læreren i klassen ved å:

 • Ha en felles gjennomgang av utvalgte verb.
 • Se på en film som illustrerer et verb og lytte til verbet på både morsmål og norsk. 
 • Vise filmer og snakke om hvilke verb som vises, både på norsk og morsmål. Elevene kan komme med forslag til verb før læreren spiller lydfiler og viser filmer.
 • Lage setninger i presens sammen med elevene, med utgangspunkt i verb fra ressursen.
 • Lage setninger i preteritum med utgangspunkt i verb elevene foreslår.
 • La elevene se på utvalgte filmer og skrive ned verbene som vises på norsk og morsmål.
 • Bruke ressursen i sammenheng med LEXIN.
 • Ha en aktivitet der verb dramatiseres. Læreren kan mime en handling og elevene kan gjette hvilket verb læreren viser.
 • Ha en gjettelek der elevene går sammen to og to, mimer verb for hverandre og gjetter hvilket verb som mimes.
 • La elevene spille FINN PAR og ALIAS.
 • Anvende ressursen når både tospråklig lærer og norsk lærer samarbeider om undervisningen.

pdfRefleksjonsoppgaver til Flerspråklige verb