Hva er Flerspråklige verb?

flerspråkige verbFlerspråklige verb er en nettressurs på 12 språk. Den er utarbeidet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i samarbeid med Tema Morsmåls språkredaksjoner. Ressursen inneholder filmer, lydfiler og tekster av verb i presens og preteritum.

Verbene er delt inn i  fire kategorier; barnehage, skole, undervisning og kroppsøving. Det finnes også oppgaver som kan brukes i klasserommet.