Oppgaver til Flerspråklige verb

flerspråkige verbHer finner du ulike oppgaver som du kan bruke i klasseromet eller i barnehagen. Oppgavene tar utgangspunkt i ord og setninger som er med i nettressursen Flerspråklige verb. Det er viktig at læreren tilpasser oppgavene til sin klasse og elevenes nivå. Opgavene er lagt ut både i PDF og Word format. På den måten kan dere selv redigere og tilpasse tekstene. I denne omgang legger vi ut oppgavene på norsk. Men vi skal også utvikle oppgaver på de ulike morsmålene som er med i ressursen. Gi oss gjerne en tilbakemelding om det er noe dere lurer på.

Finn par og Alias

finn par og Alias bilde i artikkelHer finner du små kort med alle verb som er med i Flerspråklige verb. Dokumentene er inndelt i de ulike kategoriene Barnehage, Skole, Undervisning og Kroppsøving. Arkene er nummerert, og det er side 1 og 2 som hører sammen. Dette er nyttig ved utskrift, slik at du vet hvilke ark som hører sammen. Kopier ut arkene i farger med dobbeltsidig kopi og laminer arkene. Deretter klipper du opp kortene.

 

Les mer …

I hvilken kolonne hører verbet hjemme?

i hvilken kollonne hører verbet hjemme bilde i artikkelDenne oppgaven går ut på å plassere verb i riktig kolonne. I dokumentene er det verb i både infinitiv, presens og preteritum. Elevene skal ta for seg ett og ett verb og skrive dem inn i riktig kolonne. Er verbet i infinitiv, presens eller i preteritum? Det er viktig at læreren gjennomgår oppgaven sammen med elevene, og modellerer oppgaven. Elevene skal ha hatt en innføring i temaet, og de skal føle seg trygge på at de mestrer oppgaven. Det er også fint å gjøre denne aktiviteten i fellesskap i klassrommet. Læreren kan åpne dokumentet på den ekektroniske tavlen, eller lage sin egen versjon.

Les mer …

Sett inn riktig form av verbet

Sett inn riktig form av verbet bildet i artikkelenI denne oppgaven møter elevene de setningene som Flerspråklige verb inneholder. Slik oppgavene foreligger nå skal elevene sette inn presensformen av verbet. Lik setningene som blir opplest i ressursen. Elevene leser verbet som står i infinitiv i parentesen, og skiver det inn i setningen som presens. Læreren kan fritt velge å redigere oppgavene til sine elever ved hjelp av Worddokumentene som også ligger vedlagt her. Elevene kan arbeide selvstendig, men det er viktig at læreren modellerer for elevene og også gjør noen av de første setningene sammen med elevene på tavla. 

Les mer …

Bøy verbene

Bøy verbene bildet i artikkelenI denne oppgaven skal elevene bøye verb og sette verbene i et bøyningskjemaer. Nettressursen Flerspråklige verb fokuserer på verb i presens og preteritum. Læreren må derfor selv innføre infinitiv og stammen av verbet. Det er et poeng at lærer er svært aktiv sammen med elevene, og at dialogen er i sentrum. I nettressursen kan elevene lytte til de ulike verbene i presens og preteritum, på denne måten kan elevene lære å bøye verb, og de kan sammenligne verb i norsk og på morsmålet.

Les mer …