Finn par og Alias

finn par og Alias bilde i artikkelHer finner du små kort med alle verb som er med i Flerspråklige verb. Dokumentene er inndelt i de ulike kategoriene Barnehage, Skole, Undervisning og Kroppsøving. Arkene er nummerert, og det er side 1 og 2 som hører sammen. Dette er nyttig ved utskrift, slik at du vet hvilke ark som hører sammen. Kopier ut arkene i farger med dobbeltsidig kopi og laminer arkene. Deretter klipper du opp kortene.

 

 

Finn par.

Oppgaven er kjent for de fleste elever. Skal du spille dette spillet med elevene er det nødvendig at du kopierer opp alt dobbelt med dobbelsidig kopi i farger og laminerer arkene. Deretter klipper du opp og har da to av alle kort. Kortene legges ut over et bord eller på gulvet. Det kan være hesiktsmessig å bruke en kategori om gangen, hvis ikke blir det mange kort å forholde seg til. Elevene snur to kort, står det samme verb på kortet, er det poeng til eleven, og hun eller han legger det tilside. Er det ikke samme verb, legger hun eller han det tilbake på samme plass. Så er det neste elev sin tur, og husker han hvor kortene lå? Spillet fortsetter til alle kortene er borte.

I denne aktiviteten er det fint at elevene leser ordet høyt, når de velger et kort. En variant av oppgaven er at elevene kan si hvilket verb det er, hvilken form, eller bøye ordet.

Alias.

I denne aktiviteten trenger ikke læreren å kopiere opp dobbelt antall. Men det kan være fint om flere grupper i klasserommet skal gjøre det samme oppgaven samtidig. Her er poenget å forklare verbet, uten å si selve verbet. De andre elevene skal gjette. De som gjetter riktig får kortet. Trekker eleven for eksempel opp ordet "Trøster", så kan eleven forklare ordet ved å fortelle de andre oom at dette er noe vi gjør når andre er lei seg, eller har skadet seg. Alias er en fin aktivitet for å trene opp de muntlige ferdighetene. Elever kan gjøre denne aktiviteten på norsk eller på morsmålet. Du som lærer kan redigere kortene som ligger vedlagt i Wordformatet til mormål. ( Egne oppgaveark på morsmålet vil bli publisert utover høsten 2015)

Les mer om prisnipper som støtter andrespråksinnlæringen på NAFO sine hjemmesider, her kan du også finne tipslilste til hvordan vi kan ha de muntlige ferdighetene i sentrum. 

Oppgavene i PDF -format Oppgavene i Word- format
pdfBarnehage-ord_1-6.pdf docxBarnehage-ord_1-6.docx
pdfBarnehage-ord_7-12.pdf docxBarnehage-ord_7-12.docx
pdfBarnehage-ord_13-18.pdf docxBarnehage-ord_13-18.docx
pdfBarnehage-ord_19-25.pdf docxBarnehage-ord_19-25.docx
pdfBarnehage-ord_26-31.pdf docxBarnehage-ord_26-31.docx
pdfBarnehage-ord_32-34.pdf docxBarnehage-ord_32-34.docx