I hvilken kolonne hører verbet hjemme?

i hvilken kollonne hører verbet hjemme bilde i artikkelDenne oppgaven går ut på å plassere verb i riktig kolonne. I dokumentene er det verb i både infinitiv, presens og preteritum. Elevene skal ta for seg ett og ett verb og skrive dem inn i riktig kolonne. Er verbet i infinitiv, presens eller i preteritum? Det er viktig at læreren gjennomgår oppgaven sammen med elevene, og modellerer oppgaven. Elevene skal ha hatt en innføring i temaet, og de skal føle seg trygge på at de mestrer oppgaven. Det er også fint å gjøre denne aktiviteten i fellesskap i klassrommet. Læreren kan åpne dokumentet på den ekektroniske tavlen, eller lage sin egen versjon.

 

Oppgavene i PDF- format Oppgavene i Word- format
pdfKategori: Barnehage docxKategori: Barnehage
pdf Kategori: Kroppsøving docxKategori: Kroppsøving
pdfKategori: Skole docxKategori: Skole
pdfKategori: Undervisning docxKategori: Undervisning