Sett inn riktig form av verbet

Sett inn riktig form av verbet bildet i artikkelenI denne oppgaven møter elevene de setningene som Flerspråklige verb inneholder. Slik oppgavene foreligger nå skal elevene sette inn presensformen av verbet. Lik setningene som blir opplest i ressursen. Elevene leser verbet som står i infinitiv i parentesen, og skiver det inn i setningen som presens. Læreren kan fritt velge å redigere oppgavene til sine elever ved hjelp av Worddokumentene som også ligger vedlagt her. Elevene kan arbeide selvstendig, men det er viktig at læreren modellerer for elevene og også gjør noen av de første setningene sammen med elevene på tavla. 

Oppgavene i PDF- format Oppgavene i Word- format
pdfSett inn riktig form av verbet- Barnehage docxSett inn riktig form av verbet- Barnehage
pdfSett inn riktig form av verbet- Kroppsøving docxSett inn riktig form av verbet- Kroppsøving
pdfSett inn riktig form av verbet- Skole docxSett inn riktig form av verbet- Skole
pdfSett inn riktig form av verbet- Undervisning docxSett inn riktig form av verbet- Undervisning