Bøy verbene

Bøy verbene bildet i artikkelenI denne oppgaven skal elevene bøye verb og sette verbene i et bøyningskjemaer. Nettressursen Flerspråklige verb fokuserer på verb i presens og preteritum. Læreren må derfor selv innføre infinitiv og stammen av verbet. Det er et poeng at lærer er svært aktiv sammen med elevene, og at dialogen er i sentrum. I nettressursen kan elevene lytte til de ulike verbene i presens og preteritum, på denne måten kan elevene lære å bøye verb, og de kan sammenligne verb i norsk og på morsmålet.

Les mer …